Fællesskabsstien i Tved

Torsdag den 5. september 2019 mødte 42 personer op ved Forsamlingshuset i Tved. Arkivleder Hans Erik Hansen bød velkommen og fortalte om, hvad der  tidligere havde ligget på Fælleskabsstiens område. Bagefter fortalte Karen Ejerskov fra Tved Uderum om projektet og fremtidsplaner for stien og området samt om økonomien omkring stien.  Undervejs på turen rundt forklarede Hans Erik Hansen, hvad vi så.
Turen sluttede i Arkivets lokaler. 
En spændende tur. 
 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Så er arkivet i gang igen efter sommerferien. 

Vi starter med at indbyde til en gåtur på Fællesskabsstien i Tved. Arrangementet afvikles i samarbejde med Tved Uderum

Torsdag den 5. september 2019. Turen starter på parkeringspladsen ved Tved forsamlingshus kl. 19.00.

Tved Uderum vil fortælle om stien og fremtidsplanerne for området. Arkivet vil fortælle lidt historie om det område, som stien er anlagt på.

Undervejs på turen vil der blive budt på en forfriskning. 

Evt. afslutning i arkivets lokaler. 

2019-09-05 Tved Fællesskabssti