Generalforsamling torsdag den 24. januar 2019 kl. 19

Tved sogns Lokalhistorisk forening afholdt generalforsamling i Tved forsamlingshus torsdag den 24. januar 2019 kl. 19. Thorvald Ringsmose ønskede ikke genvalg. Som ny suppleant blev valgt Jytte Johansen.

Efter generalforsamlingen fortalte Leif Poulsen om de oplevelser, som ca. 80 Tvedboere havde, da de var statister ved optagelsen af filmen Klabautermanden i november 1968. Arkivet viste billeder fra de spændende dage. 47 personer deltog i generalforsamlingen.