Besøg på Tved Vandværk torsdag den 13. september 2018 kl. 19

2018-09-13 Tved Vandværk

Tved Sogns Lokahistorisk Foreningen afholdt i samarbejde med Tved Vandværk en rundvisning på værket.

21 personer deldog i rundvisningen. Vandværket fortalte om kapacitet og vandets kvalitet. samtidig blev vandværkets historie fortalt.
En interessant aften.