Gadeparti fra Tved

Tved Kirkevej ca. 1925

WP_20130826_001

Tved Arkiv

Generalforsamling

Tved Sogns Lokalhistorisk Forening afholdt generalforsamling torsdag den 30.01.2020 kl. 19 i Tved forsamlingshus. 40 personer deltog . Formanden indledte med 1 minuts stilhed for Lisbeth Andersen, som afgik ved døden den 27.12.2019. Årsberetning blev taget til efterretning. Hans Erik Hansen fortalte om de arrangementer, som havde fundet sted i årets løb og takkede arkivets medarbejdere.  Bent Mortensen ønskede at udtræde af bestyrelsen og formanden takkede for Bents indsats i bestyrelsesarbejdet. Regnskabet blev godkendt med et overskud på kr. 1.768,81. Lone Hansen blev nyvalgt bestyrelsesmedlem og Vibeke Jensen blev nyvalgt suppleant.

Efter generalforsamlingen fortalte arkæolog ved Svendborg Museum, Allan Dørup Knudsen, om udgravningerne på Svendborg torv og andre steder i Svendborg Centrum. En virkeligt interessant fortælling.

Se Aktiviteter under fanen NYHEDER