Månedens Billede

 

Tveds gamle hestetrukne brandsprøjte, som i en del år
var på “pension” på Digevænget 2