Månedens Billede

 

Nederste Mølle på adressen Ørkildsgade 61, Svendborg
Denne matrikel hørte tidligere til Tved Sogn