Bestyrelsen

Lokalarkivets bestyrelse 01.02.2020

Navn – adresse og telefonnr. 

Formand/ Arkivleder
Hans Erik Hansen
Tvedvej 167 A, Tved, 5700 Svb
 2961 6430
Næstformand Jette Nielsen
Mette Ruds Vej 29, Tved, 5700 Svb.
2426 3998
Sekretær Søren Jensen
Bülowsvej 4, Tved, 5700 Svb
2168 1147
Kasserer Betty Olsen
Walkendorffs Vej 1 H, Tved, 5700 Svb.
4026 4041
Bestyrelsesmedlem
Karin Linnebjerg
Hellet 92 B, Tved, 5700 Svb.
2441 3121
Bestyrelsesmedlem
Lone Gjerstrup Hansen
Damgårdsvej 33, Tved,  5700  Svb.
6177 1792
Bestyrelsesmedlem Lise Rasmussen
Walkendorffs Vej 1 D, Tved, 5700 Svb.
6086 9470
Suppleant Vibeke Jensen
Tved Kirkevej 3B, Tved, 5700 Svb.
2943 8059
Suppleant Jytte Johansen
Bülowsvej 12, Tved, 5700 Svb.
2937 8839