Tved Sogn

Kort beskrivelse af TVED SOGN
Tved, der indtil først i 1960’erne har været et decideret landbrugsområde, består af landsbyen Heldager, Heldagergård, Bjørnemose og Tved.  Kirke og skole ligger i Tved. 

Indtil 1926 omfattede Tved også Nederste og Øverste Ørkilds Møller samt en strimmel jord fra havnen til Kobberbæksvej. Endvidere det nu bebyggede område mellem Hallindskovvej og Gl. Skårupvej samt Stævningeskoven. 

Indtil Nyborgvejen blev ført ud gennem Skårup og ligeledes jernbanen blev anlagt, gik al trafik til Nyborg gennem Tved. 

Der har gennem tiderne været adskillige mindre fabriks-, handels- og håndværksvirksomheder, ligesom der har været elektricitetsværk, mejeri, friskole og stadig eget vandværk. 

Her er godt fungerende forsamlingshus og sportsfaciliteter med idrætspladser, idrætshal og klubhus. Man har også børnehave og fritidsordning. 

I tiden efter 1960 har den sydlige halvdel af Tved udviklet sig til decideret parcelhusområde samt et af Svendborgs betydelige fabriksområder ligesom Svendborg omfartsvej er ført herigennem. 

I 1970 blev Tved kommune indlemmet i Svendborg, men er stadig eget sogn. 

I tidligere tider har godserne Hvidkilde, for Heldagers vedkommende og Broholm og Bjørnemose for Tveds, været dem, gårdene har været fæstet under. Bjørnemose har haft stor indflydelse omkring kirken, hvori man har eget kapel, ligesom man ved kirken opførte et hospital. 

Dette som nævnt en kort beskrivelse, vil du vide mere om Tved sogn, har vi omfattende materiale, som vi kan øse af.

 

Tænk på Arkivet før du bruger papirkurven.
Når du rydder op i dine gemmer, så husk, at fotos og papirer, som vedrører Tved Sogn som regel vil have interesse for arkivet. Hvis du er i tvivl, så henvend dig til arkivet og lad os se materialet, før det bliver kasseret.