Fællesskabsstien i Tved

Torsdag den 5. september 2019 mødte 42 personer op ved Forsamlingshuset i Tved. Arkivleder Hans Erik Hansen bød velkommen og fortalte om, hvad der  tidligere havde ligget på Fælleskabsstiens område. Bagefter fortalte Karen Ejerskov fra Tved Uderum om projektet og fremtidsplaner for stien og området samt om økonomien omkring stien.  Undervejs på turen rundt forklarede Hans Erik Hansen, hvad vi så.
Turen sluttede i Arkivets lokaler. 
En spændende tur. 
 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Så er arkivet i gang igen efter sommerferien. 

Vi starter med at indbyde til en gåtur på Fællesskabsstien i Tved. Arrangementet afvikles i samarbejde med Tved Uderum

Torsdag den 5. september 2019. Turen starter på parkeringspladsen ved Tved forsamlingshus kl. 19.00.

Tved Uderum vil fortælle om stien og fremtidsplanerne for området. Arkivet vil fortælle lidt historie om det område, som stien er anlagt på.

Undervejs på turen vil der blive budt på en forfriskning. 

Evt. afslutning i arkivets lokaler. 

2019-09-05 Tved Fællesskabssti

 

 

Sommerferie 2019

Medarbejderne i Arkivet holder sommerpause fra mandag den 17. juni til og med søndag den 11. august.
Ønskes kontakt med arkivet eller besøg i arkivet:
Ring til arkivleder Hans Erik Hansen på telefon 2961 6430

Generalforsamling torsdag den 24. januar 2019 kl. 19

Tved sogns Lokalhistorisk forening afholdt generalforsamling i Tved forsamlingshus torsdag den 24. januar 2019 kl. 19. Thorvald Ringsmose ønskede ikke genvalg. Som ny suppleant blev valgt Jytte Johansen.

Efter generalforsamlingen fortalte Leif Poulsen om de oplevelser, som ca. 80 Tvedboere havde, da de var statister ved optagelsen af filmen Klabautermanden i november 1968. Arkivet viste billeder fra de spændende dage. 47 personer deltog i generalforsamlingen.

ARKIVERNES DAG 10. NOVEMBER 2018 fra kl. 13-16

12 personer kom til arkivernes dag. Udstillingen om Tved fra landsby til forstad kan stadig ses i arkivet.

Over hele landet er lørdag den 10. november 2018 Arkivernes Dag. Det betyder, at de enkelte arkiver laver en lille udstilling og at arkiverne er åbne.

I Tved viser vi en udstilling om, hvordan Tved i løbet af 1960’erne forandrede sig fra at være en landsby til at blive en forstad til Svendborg. Tved udbyggede mod Svendborg og Svendborg udbyggede mod Tved.
Brug nedenstående link for at se plakaten.

 2018-11-10 Arkivernes dag 2018 plakat

Besøgende kan også se Arkivets udstilling med skolebilleder.

Foredrag om Giftmord i Tved i 1815

2018-04-25 Mord i Tved – foredrag af Anita Lillevang

Anita Lillevang fortæller om mordet på Kirsten Andersdatter i

Sidste nyt om mordet på Kirsten Andersdatter i Tved i 1815

I september 1815 døde den 41-årige enke Kirsten Andersdatter i Tved under mystiske omstændigheder. Først ni år senere blev hendes mordere pågrebet og sagen undersøgt. 15. juni 1825 blev de to dømte henrettet på Galgebakken i Kirkeby.

Anita Lillevang er direkte efterkommer af de to mordere. Hun er dykket ned i arkiver, gamle breve og tykke bøger og har undersøgt, hvad der skete både før og efter Kirstens tragiske død. Hun fortæller sidste nyt om mordet:

Hvem var morderne og hvad var deres motiv?  Hvordan efterforskede man en drabssag i 1824, hvor der hverken var politi, DNA eller fingeraftryk?  Hvordan gik det dem, der var helt uskyldige i alt det, der skete: Kirstens søn og mordernes børn?

Dødsdommen faldt under enevælden. Ville morderne være blevet dømt, hvis sagen var blevet behandlet i en demokratisk retsstat?

Kom med på en tidsrejse til gerningsstedet Tved og hør historien om mordet på Kirsten. Det foregår i Tved Forsamlingshus onsdag 25. april kl. 19.00. Alle er velkomne

38 personer hørte ovenstående foredrag og alle var enige om, at det var virkelig interessant og spændende. Anita Lillevang forstod at gøre historien levende. Mange af de steder, som foredraget handlede om, var kendt af mange af tilhørerne.

 

 

 

 

Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 25. januar 2018  i Tved Forsamlingshus

I mødet deltog 41 personer. Formandens beretning og regnskabet for 2017 blev godkendt. På valg var Kain Linnebjerg, Lise Rasmussen og Bent Mortensen. Alle 3 blev genvalgt. Suppleanterne Thorvald Ringsmose og Søren Jensen blev også genvalgt.  Hans Erik Hansen forsætter som formand og arkivleder.
Efter mødet og en kop kaffe viste arkivet en videooptagelse, hvor Tvedboen Viggo Møller fortæller om sit liv i Tved, såvel sportsligt som politisk. Videoen blev suppleret med flere billeder fra arkivet.

 

Se plakaten under dette link  2018-01-25 Generalforsamling – plakat

Skolebilleder fra Tved Skole

Arkivet har en udstilling af skolebilleder gennem tiden.
Måske kan du finde dig selv eller dine forældre.
Der er udstillet ca 30 skolebilleder fra perioden i slutningen af
1800-tallet og op til i dag.
Måske kan du hjælpe med at sætte navne på nogle af billederne.

Hvis du selv har et skolebillede, som arkivet må låne, så tag det endeligt med.