Kontakt og Links

Tved Sogns Lokalhistorisk Forening
Skolevej 6, 1. sal, Tved
5700  Svendborg
Telefon: se under bestyrelsen
Email:  

Nyttige adresser :
Søg i lokalarkiver i Danmark                                                     Arkiv.dk
Sammenslutningen af lokalarkiver SLA  Danmark               Danske Arkiver SLA  
Organisationen Danske Arkiver ODA                                      Danske Arkiver – ODA
Oversigt over arkiver i Danmark                                              Arkivvejviser
Statens Arkiver – Rigsarkivet -Arkivalia online                       Statens Arkiver
Svendborg Arkivsamvirke                                                         
Historier fra Svendborg                                                             Svendborghistorie
Danmark set fra luften                                                               Det Kongelige bibliotek