Kalendere

Arkivet udgiver hvert år et medlemsblad. Diverse arrangementer bekendtgøres ved opslag i lokalområdet og ved annoncering i Ugeavisen Svendborg.