Medlemsskab

Støt lokalarkivet i dets daglige drift.

Kontingent er 50 kr. om året pr. husstand.

Det kan betales på følgende måder:

Lokalarkivet opkræver kontingent i løbet af marts og april måned.

Kontingentet kan betales ved direkte henvendelse på arkivet i dets åbningstid.   Der er folk i arkivet ugens 4 første dage fra kl. 10-12

Kontingentet kan også indbetales til vores pengeinstitut.
Nordea, regnr. 5704, kontonr. 7040 150 146 eller på MobilePay nr. 72 52 00. Husk at oplyse navn og adresse.