Samlinger

Tved Lokal arkiv har blandt andet :

Billeder
Dokumenter
Ejendomsarkiv (hver bolig har sin mappe)
Avisudklip
Gamle aviser fra lokalområdet (ikke komplette årgange)
Kopi af en del kirkebøger
Kopi af “Viede og døde fra 1693-1813”
Et lille bibliotek med diverse udgivelser og nogle slægtsbøger
Mange årgange af Vejvisere fra lokalområdet
Kirkeblade fra Tved Kirke
Adskillige udklip fra sporten i Tved – sorteret i kronologisk orden og står tilgængeligt i ringbind.

En del af materialet er registreret i arkivsystemet Arkibas (se under SØGNING), men der er også en stor del af arkivalierne, som er registreret i et tidligere arkivsystem. Der gøres en stor frivillig indsats for at få al materialet registreret i Arkibas.