Generalforsamling

Den 25. januar 2024 blev der afholdt generalforsamling. Thorvald Ringsmose var dirigent. Formanden aflagde beretning, som blev godkendt. Kassererens regnskab og budget blev også godkendt. Karin Linnebjerg og Lise Rasmussen ønskede ikke genvalg. Vibeke Jensen blev bestyrelsesmedlem i stedet for suppleant. Nyvalgt blev Connie Kaysen. Der blev ikke valgt nye suppleanter. Disse poster står tomme indtil der findes en løsning.

Efter generalforsamlingen fortalte Hans Erik Hansen og Torben Sørensen om Tved Skole.

29 personer deltog .