Tved Sogns Lokalhistoriske forening afholder generalforsamling

torsdag den 25. januar 2024 kl. 19.00.

Det foregår i Tved Forsamlingshus og efter generalforsamling vil emnet være Tved skole med fortællinger, fotos og klassebilleder.