Generalforsamling

Den 25. januar 2024 blev der afholdt generalforsamling. Thorvald Ringsmose var dirigent. Formanden aflagde beretning, som blev godkendt. Kassererens regnskab og budget blev også godkendt. Karin Linnebjerg og Lise Rasmussen ønskede ikke genvalg. Vibeke Jensen blev bestyrelsesmedlem i stedet for suppleant. Nyvalgt blev Connie Kaysen. Der blev ikke valgt nye suppleanter. Disse poster står tomme indtil der findes en løsning.

Efter generalforsamlingen fortalte Hans Erik Hansen og Torben Sørensen om Tved Skole.

29 personer deltog .

Juleferie

Tved Arkiv har lukket fra den fredag den 8. december 2023 til og med 7. januar 2024.

Arkivet kan i denne periode kontaktes på telefon 2961 6430 (Arkivleder Hans Erik Hansen).

Ørbækvej – gå-tur

Lørdag den 23. september 2023 kl. 14.00

Vi mødes på hjørnet af Ørbækvej og Tved Kirkevej (Trekanten).
Turen går herfra og til Møllegården på Ørbækvej 126 og retur.
Undervejs vil der blive fortalt om tidligere og nuværende
virksomheder.
Gå-turen vil vare knap 2 timer.
Tilmelding er ikke nødvendigt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Sommerferie 2023 i Tved Arkiv

Tved Arkiv holder ferielukket fra mandag den 19. juni til og med søndag den 6. august 2023.
Kontakt til arkivet i ferieperioden: Ring på telefon 2961 6430 og aftal nærmere. Det er også muligt at ringe til et bestyrelsesmedlem. 

Besøg på Hvidkilde Gods

Tirsdag, den 23. maj 2023 kl. 19

Tved Arkiv inviterer til besøg på Hvidkilde Gods. Greven vil vise rundt i bygningerne og i parken og vil undervejs fortælle om godsets historie og driften. Arkivet er vært ved en øl eller en vand. Godset ligger på Fåborgvej 260 i Svendborg. Det koster 50 kr. pr. person at deltage. Betales ved ankomst. Tilmelding på telefon senest den 19.05.2023. 3071 4161 (Karin) eller 2961 6430 (Hans Erik)

84 Personer deltog i arrangementet.

Generalforsamling torsdag den 26.01.2023 kl. 19 i Tved Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Efter generalforsamlingen fortæller Nils Valdersdorf Jensen, historiker og afdelingsleder ved Svendborg Museum om sin bog Smuglerlandet Danmark.

Der deltog 23 personer i generalforsamlingen. Jan Hempler Kristiansen og Ingolf Rottbøll blev nyvalgt til bestyrelsen. 

Nils Valdersdorf holdt et interessant foredrag om smugleri i Danmark.

Juleferie

Tved Arkiv holder lukket i peroden fra fredag den 9. december 2022 til og med søndag den 8. januar 2023.

Arkivet kan i peroden kontaktes på telefon 2961 6430.