Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen 2022 blev som annonceret afholdt den 31.03.2022. Der var 20 deltagere. Både formandens beretning og regnskabet blev godkendt.  Lone Gjerstrup Hansen ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen. Verner Littau-Jensen blev valgt i stedet for.  Jytte Johansen ønskede ikke genvalg, som suppleant. Poul Pedersen blev ny suppleant.
På bestyrelsesmødet den 22.04.2022 konstituerede bestyrelsen sig.

Efter generalforsamlingen holdt tidligere stadsarkivar i Odense, Jørgen Thomsen, et inspirerende foredrag om lokalarkivernes opståen og betydningen af arkivernes arbejde.