Arkivet inviterer til foredrag i Tved Forsamlinghus torsdag den 24. november 2022 kl. 19.

Forfatter Morten Møller fortæller om sin bog “Pigen på Vejstruplund”

Morten Møller er historiker, forfatter og underviser ved Skolerne i Oure. Han har tidligere skrevet en række roste værker om mellemkrigstidens, besættelsens og den kolde krigs historie. Han har modtaget flere priser for sit forfatterskab.

33 personer hørte det interessante foredrag. En fin aften.

 

Arkivernes dag lørdag den 12. november 2022

Tved Sogns Lokalhistoriske Forening har åbent på Arkivernes dag fra kl. 10 til kl. 12.

Arkivets frivillige medarbejdere vil vise rundt i arkivet. Kom og se på al det spændende materiale, som bliver bevaret. 

Edelsminde Gods

Tirsdag den 23. august 2022 kl. 19 indbyder
Tved Arkiv til en rundvisning på
Edelsminde Gods, Edelsmindevej 8.
 

Vi hører om godsets historie og nuværende funktion.
Bagefter er SlotsferieDanmark vært ved en kop kaffe. 

85 personer deltog i det spændende arrangement. Vi så de mange smukke rum i hovedbygningen på alle 3 etager. Kaffen blev serveret i den store festsal.

Ferielukning

Tved Arkiv holder ferielukket fra mandag den 20. juni 2022 til og med søndag den 7. august 2022.
Kontakt til arkivet i ferieperioden er på telefon 2961 6430.

BEMÆRK
Næste arrangement bliver en tur til Edelsminde tirsdag den 23. august 2022 kl. 19.
Plakat opsættes i begyndelsen af august. 

Arkivnyt 2022

Bladet er nu klar til at blive delt ud. I år har arkivet valgt emnet “Vindmøller”. 
I løbet af den næste måned vil arkivets frivillige gå rundt og sælge medlemskort.
Igen i år koster et medlemskab kr. 50,00 for en husstand. Det er muligt at betale kontant, via banken eller med MobilePay.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen 

Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen 2022 blev som annonceret afholdt den 31.03.2022. Der var 20 deltagere. Både formandens beretning og regnskabet blev godkendt.  Lone Gjerstrup Hansen ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen. Verner Littau-Jensen blev valgt i stedet for.  Jytte Johansen ønskede ikke genvalg, som suppleant. Poul Pedersen blev ny suppleant.
På bestyrelsesmødet den 22.04.2022 konstituerede bestyrelsen sig.

Efter generalforsamlingen holdt tidligere stadsarkivar i Odense, Jørgen Thomsen, et inspirerende foredrag om lokalarkivernes opståen og betydningen af arkivernes arbejde.

 

Julelukket

Arkivet holder julelukket fra fredag den 10. december 2021 til og med søndag den 2. januar 2022.
Arkivet kan i ferien kontaktes på telefon 2961 6430 (Arkivleder Hans Erik Hansen)